ALDE

Med en varmeveksler i kombinasjon med ALDE, kan varmen fra bilens motor benyttes til oppvarming og fremstilling av varmtvann. Varmen kan også kjøres i motsatt retning med en sirkulasjonspumpe på motorsiden og fungerer da som en motorvarmer.

Varmeveksleren fungerer slik at varmen fra boenheten overføres til bilens kjølevæske via varmeveksleren. Og omvendt. For å varme opp boenheten fra bilens kjølevæske må du sjekke at kranen på varmeveksleren er i åpen stilling (denne finner du enten på varmeveksleren eller under panseret på bilen. Les bilens brukerveiledning.

Sett på ALDE og still inn ønsket temperatur, så skru av gass og 230 volt på panelet. Du trenger ikke ha noen av energikildene innkoblet ved bruk av varmeveksler. Bruk da ALDE som du normalt bruker den.

For å varme opp bilens motor fra ALDE, må du finne sirkulasjonspumpeknappen (se bilens brukerveiledning om hvor denne er plassert). Sett da på ALDE på det du måtte ønske av energivalg, så vil bilens motor også bli varmet opp. Det er viktig å merke seg at hvis sirkulasjonstegnet på displayet ikke er på, er ikke utbyttet av varmeveksleren like stor som om når den er på. Hvis det ikke sirkuleres nok varmevæske over varmeveksleren vil heller ikke væsken som sirkuleres i motoren varmes mye. For å få best utbytte av varmeveksler må du sette opp temperaturen i bodelen til sirkulasjonstegnet kommer frem i displayet.

HUSK Å SKRU AV SIRKULASJONSPUMPEN FØR KJØRING!

Hvis ALDE-varmen fungerer dårlig
Varmesystemet ALDE er bygd opp slik at det må være luftgjennomstrømning over konvektorene(radiator).

Når det gjelder luftsirkulasjonen så er det viktig at det er fri ferdsel av luft ut bak seteryggen, og likeledes i sittebenker. Ikke steng for luftegitter. Dette gjelder også luftespalter på gulv.

Det kan også være at sirkulasjonen av væsken er dårlig. Prøv å justere hastigheten til pumpen. På 12-volt gjøres dette på selve pumpen der det er rød skrue med pil, med ett lite flatt skrujern. Sett den litt høyere hvis den er under 2. Det er viktig å bemerke seg at ved for høy hastighet vil væsken ha for kort tid inne i «varmen» for å kunne bringe denne med seg videre. Optimal pumpestyrke for en middels stor bobil/vogn er 3.

På 230volt-pumpen gjøres innstillingen på panelet. Se eventuelt i brukerveiledningen.

Oppvarming
Det er normalt at det tar litt tid å varme opp hvis det er meget kaldt inne i kjøretøyet.
Bruker du kun 230-volt til oppvarming, vil det ta lengre tid enn om du kombinerer med gass.
Ved meget kalde temperaturer kan det hende at du må sette ALDE på 3000 Watt eller kombinere med gass for å få opp temperaturen raskest mulig.

ALDE-varmer og frost
Selve væsken som er i det lukkede varmesystemet vil ikke kunne fryse da dette er glykol(frostvæske). Er det vann på varmtvannstanken vil den kunne fryse dersom varmeren skulle stoppe, for eksempel ved tom for gass eller ved strømbrudd.

Varme uten vann på varmtvannstanken
Husk at da må du ikke benytte varmtvannsfunksjoner på betjeningspanelet.

Etterfylling av væske
Det er viktig å kontrollere nivået på ekspansjonskaret jevnlig.
Riktig nivå ved kaldt system er rett over min.
Riktig nivå ved varmt system vil da være rett under max.
Ved anvendelse av konsentrert glykol skal blandingen bestå av 60% vann og 40% glykol. Hvis varmeanlegget utsettes for temperaturer lavere enn -25 °C, skal glykolinnholdet økes, dog ikke over 50%.
Bruk helst ferdigblandet ALDE Premium Antifreeze, som er av meget høy kvalitet, og som er spesielt utviklet til ALDE-varmesystemer. Men det kan også benyttes andre type glykoler, pass på at fargen er den samme.
NB - ULIKE KJØLEVÆSKER MÅ IKKE BLANDES.

Husk å sjekke hvor mange grader frostvæsken tåler før vinteren kommer.