Gass

Både propan og butan er eksplosiv vare. Derfor bør gassanlegg sjekkes ofte. Propangass er det som brukes mest i Norge, da denne tåler lavere temperaturer. Påfør Zalovann på skjøter og overganger for å se etter bobler. Propan og butan er tilsatt sterk lukt for at vi skal kjenne lukten. Gassene er tyngre enn luft og vil derfor søke til laveste punkt og renne ut. Derfor er det viktig med lufting under gassflaskene.

Gassbeholdere i Norge er laget av metall eller kompositt og finnes i flere størrelser. Det vanligste å bruke i campingvogn og bobil er 10- og 11-kilosflasker. Ta med en fiskevekt slik at du kan veie og se hvor mye gass du har igjen. TARA-vekt er stemplet inn i metallet på beholderen. Noen bobiler har automatisk gassomkobler og varsler på panelet når beholderen er tom. Om vinteren kan kondens fryse i koblingene ved tankene; mange fabrikanter har derfor utstyrt gassomkoblerene med varme.

Gassfylling i utlandet kan være vanskelig. EU mangler et felles regelverk for påfyllingsnipler, men det finnes overganger til de fleste typer flasker. Mange bruker lokale flasker ved langtidscamping. Husk at du i noen land må leie flasker og at noen stasjoner kun tar imot visse typer gassflasker.

Husk: Du har kun lov til å ha med to 11-kilos gassflasker i vogn og bobil. Det må brukes spesialslange og denne må ikke være lenger enn 1,5 m. Slangene bør byttes hvert tredje år.

Det er ingen krav om kontroll av gass i bobilen, men for egen sikkerhets skyld vil de fleste være opptatt av et godt fungerende gassanlegg uten lekkasjer.

Vi anbefaler årlig kontroll av gassanlegget. Minimum hvert annet år.
En kontroll av gassanlegget foregår ved å åpne stengekraner i bilen slik at vi kan måle trykket helt fram til de enkelte apparatene som bruker gass. Så kobler vi fra regulatoren på gassflaska og setter trykk på anlegget fra denne gasslangen. Vi setter på et trykk på 150 millibar og lar trykket stå i fem minutter.

Etter fem minutter skal det ikke være nevneverdig reduksjon i trykket i anlegget. Dersom trykket synker, er det et tegn på at det er en lekkasje enten i slanger og rør eller i den enkelte forbruker.

Gummislangen fra gassflaska bør skiftes ut hvert fjerde år. Men her kan du også gjøre en egentest. Bøy slangen kraftig og se om du ser sprekker eller at den smuldrer. Ser du noe av dette må den skiftes!
Regulatoren bør skiftes cirka hvert sjette år.

Både kontroll og vedlikeholdet er dermed på et lavt kostnadsnivå, men med stor trygghet som gevinst.

Krever gasstest
Enkelte campingplasser over grensa krever av sine gjester at du har foretatt årlig gasstest for å slippe inn på campingplassen. Noe annet du også bør tenke på er å installere en kollisjonssensor dersom du ønsker å kjøre med for eksempel kjøleskapet i gassdrift mens du kjører. Dersom du kommer i et uhell vil en slik sensor blokkere gassen fra gassflaska. I blant annet Tyskland er det forbudt å kjøre med gass i drift uten montert gass-sensor.

Vi er bransjegodkjent gassverksted og kan ta gasstesten for deg. Ta kontakt for å avtale tid!

Gassalarm
Det er ikke påbud om gassalarm i bobil og caravan, men den bør være på plass sammen med røykvarsler i alle bokjøretøy. Test at alarmen fungerer, gjerne flere ganger i sesongen.