Kjøleskap

Husk å ikke blokkere luftsirkulasjonen av for mye matvarer.
Sjekk at luften alltid kan sirkulere fritt i kjøleskapet.

Kjøleskap på 12V
På bobil fungerer det fint når bilens motor er i gang. Dette fungerer ikke på campingvogn.

Kjøleskap på gass ved kjøring
Hvis du har slangebrudds-sikring kan du kjøre med kjøleskapet på gass mens du kjører. Det kan også være lurt å montere DUO Comfort CS med kollisjonssensor. Da får du også automatisk flaskebytte med varsling (ekstrautstyr).

Hvis kjøleskapet kjøler dårlig/kjøler ikke i det hele tatt
Kjøler dårlig på gass: Prøv strøm. Hvis det da kjøler godt kan det være noe galt med gasstilførselen eller det er mye støv/grus i brennkammeret. Ta av kjøleskapsgitteret på utsiden av bilen og blås rent med trykkluft.

Kjøler dårlig på strøm: Prøv gass. Hvis det kjøler godt på gass kan det være noe galt med 230V elementet. Ta kontakt med verksted.
Ved bruk av 230V kjølefunksjon så er det viktig at bobilen står i water.

Kjøler dårlig på 12 V: Husk at du må starte bilen for å få kjøling på 12V.
Husk at det kan ta lang tid for å oppnå kjøling på 12V hvis du starter med varmt kjøleskap. Kjøl ned med gass eller 230V før bruk på 12V, så vil effekten bli størst.

Ikke sperr for luftsirkulasjon i kjøleskapet. Det er MEGET viktig at man ikke lager egne hyller uten luftehull. Det er også viktig å tenke på at kjøleskapet i bilen/vognen er av typen absorberende, og ikke kompressor, som du har hjemme. Det er derfor viktig å ikke legge inn mengder med matvarer i hyllene slik at luftsirkulasjonshullene som er i hyllen blir helt blokkert.

På varme sommerdager blir kjøleeffekten redusert. Det er igjen viktig å tenke på at kjøleskapet i bobilen er av typen absorberende, og ikke kompressor, som du har hjemme. For å oppnå bedre effekt under slike forhold kan løsningen være å montere en temperaturstyrt vifte på kjøleregisteret.