Truma

Hvis det ikke blåser varmluft fremme i bobilen
Kjør varmeren på gass. Har den både gass og 230V, benytter du begge. Lukk alle luftspjeld som ikke er i fronten og sjekk om det blåser mer da. Om det blåser nok da, må du justere luftspjeldet slik at varmen kan transporteres lengre ut i systemet.Sjekk i rommet der varmeren står og kontroller om noen av slangene har falt av, sett disse på plass og forsøk igjen.Sjekk i sittebenker/skap at luftslange ikke er klemt flat.

Hvis varmeren ikke blåser
På kjølige dager vil ikke 230V være godt nok til å varme opp boenheten.

Om man varmer med 230V vil effekten være 900W på trinn 1 og 1800W på trinn 2. Dette vil ikke generere nok varme i varmesystemet til å kunne øke viftehastigheten uten å kjøle ned luften som føres ut. For å oppnå høyere temperatur må gass benyttes i tillegg.

Hull i slangene på Truma-anlegget
Disse hullene er for å føre varme opp langs vegg og skape luft -og varmesirkulasjon i boenheten.

Vannet renner ut
Ved temperaturer under ca. 3 °C ved tappeventilen, vil denne automatisk åpne seg ved at trykknappen hopper ut av posisjon. Vannet varmtvannstanken renner da ut.
Sett på varmeren til temperaturen har steget nok til å stenge ventilen igjen.

Varme uten vann på varmtvannstanken
Husk at du ikke må benytte varmtvannsfunksjoner på betjeningspanelet når det ikke er vann på varmtvannstanken.

Truma starter og går over til et rødt lys
Når romtemperaturen som er stilt inn på betjeningsdelen er nådd, slår brenneren seg av. Varmluftviften går fortsatt, med lavere turtall, så lenge utblåsningstemperaturen (ved apparatet) er høyere enn 40°C.

Sjekk at påtrykksregulator/slangetilkobling(gassregulator) er ordentlig montert på flasken og at den er åpen.

Tenn kokebluss og observer flammen. Ser den riktig ut?
Tenn kjøleskapet på gass.
Manuelt betjeningspanel: For å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet må du slå det av, og når ingen av lysdiodene på betjeningsdelen blinker lenger, må du slå det på igjen.

LCD display CP Plus: For å resette systemet.
Bruk dreie-/trykknappen til å velge "RESET". Trykk på dreie-/trykknapp. I displayet vises "PR SET". Trykk kort på dreie-/trykknappen for å bekrefte. Når du har bekreftet, starter betjeningsenheten Truma CP plus automatisk resetprosedyren. I løpet av denne prosedyren viser displayet " INIT .."

Tenn så varmeren på nytt.
Kommer det feilmelding i displayet les i bruksanvisningen og feilsøk deretter.