Vanntank

Tømme bobilen for vann
Start med å tømme ferskvannstanken.
Kjør kranene tomme.
Finn varmtvannstanken din, åpne avtappingen på denne. (Se brukerveiledningen på hvor denne finnes og hvordan den åpnes.)
Skru av vannpumpen om du har egen knapp til dette. Hvis ikke kan du fjerne sikringen til pumpen.
Blås gjennom alle kranene for å fjerne siste vannrester.
Åpne alle kranene og sett disse midt i mellom varmt og kaldt og la dem stå åpne hele tiden.

Det er viktig å merke seg at flere og flere kjøretøy har tappepunkter rundt om i bilen, spesielt de med vannpumpe utenfor tanken. Se brukerveiledningen for hvor disse finnes.


Hvis nivåmåleren ikke fungerer
Tøm tanken.
Fyll på spillvannsrensemiddel. Følg bruksanvisningen nøye. Dette bør gjøres annenhver tank.
La aldri spillvannet stå på tanken ved lagring på grunn av fare for avleiring.

Om ingen av punktene over fører frem: Finn inspeksjonshullene(lokk) til tanken (ofte under luker i gulvet) inne i boenheten. Åpne lokket som er nærmest spillvannsmåleren. Vask pinnene som går ned i tanken med klut. Om det er vanskelig å komme til for å vaske, kan måleren demonteres og taes ut for nøyere rengjøring.

Bobil og drikkevann
I utgangspunktet kan man drikke vannet i tanken om renholdet av tanken gjøres regelmessig og riktig. Men vannet vil ikke smake som du er vant til.

Vanntanken bør desinfiseres minst én gang i året. Bruk middel som er spesielt beregnet for dette, som både rengjør og desinfiserer hele vannsystemet. Følg bruksanvisningen nøye.
Det kan monteres filter på vannslangen som kan gjøre vannet mye bedre.

Vi vil råde dere til å bruke skjønn og ikke ta noen sjanser. I Norge går det fint å drikke vannet så sant man renser tanken regelmessig. I Europa forøvrig bør en ikke drikke springvann på generell basis, men sjekk med de lokale rådene dere får der dere er.